EN
Szarvas Law Firm logo

Társasági jog

Cégalapítás, változásbejegyzés — professzionális tanácsadás, pontos dokumentáció, gyors bejegyzés
Felvásárlások — teljeskörű jogi szolgáltatás az első ajánlattól a zárásig
Joint venture — jogi támogatás a struktúra kialakításához majd a szerződéskötéshez
Társaságok finanszírozása — tanácsadás és dokumentáció külső és belső finanszírozási tranzakciók (pl. hitel-tőke konverzió), valamint tőkekivonás során
Cégcsoportok átstrukturálása — egyszerűsítés, adó optimalizáció vagy egyéb üzleti célokból végrehajtott átstrukturálás segítése szofisztikált társasági jogi megoldásokkal (pl. kedvezményezett részesedéscsere) és project management szolgáltatásokkal
Átalakulás, egyesülés, szétválás — dokumentáció, project management és bejegyzés az adózási és számviteli vonatkozások (pl. kedvezményezett átalakulás) messzemenő figyelembevételével, az eljárás koordinálása a teljes folyamat során, mind belföldi, mint határokon átnyúló viszonylatban
Oktatás — társasági jog számviteli szakemberek és adótanácsadók részére

Ingatlanügyek

Ingatlan adásvétel — megfelelő szerződések és jogi támogatás a lakástól az ipari parkig
Bérleti szerződések — szerződéskészítés, támogatás a tárgyalások során
Bérbeadói képviselet — szállítói szerződések, bérlők közötti megállapodások, követeléskezelés

Munkajog

Munkaszerződések — munkakörök szerint szerződésminták kidolgozása, egyedi megállapodások készítése vezetői vagy egyéb speciális munkakörökre
A munkaidő beosztása — tanácsadás az 5 napos/8 órás beosztástól eltérően dolgozó munkavállalói csoportok számára a jogszabály kereteit kihasználó beosztások készítéséhez
Munkaviszony megszüntetése — azonnali hatállyal vagy felmondással, de leginkább közös megegyezéssel
Peres képviselet — tanácsadás a munkaügyi per elkerüléséhez, képviselet a teljes eljárás során
Kiküldetés — speciális szerződések készítése és tanácsadás külföldi munkavállaló Magyarországon, magyar munkavállaló külföldön történő foglalkoztatása esetén
Munkajogi átvilágítás — átvilágítás majd tanácsadás a tipikus hibákkal és azok kezelésével kapcsolatban, tipikusan munkaügyi ellenőrzésre, munkaügyi átstrukturálásra vagy cégeladásra való felkészülés céljából

Versenyjog

Versenyjogi tanácsadás — szerződések átvilágítása, módosítása, folyamatok kialakítása a versenyjogi szabályoknak való mindennapi megfelelés érdekében
Versenyjogi oktatás — belső tréning a marketing, az értékesítés és a beszerzés területén dolgozó munkatársaknak a versenyjogi megfeleléshez szükséges gyakorlati tudnivalókról
Versenyjogi engedélyeztetés — a Gazdasági Versenyhivatal előtti engedélyezési eljárás felvásárlás során
Jogi képviselet — teljeskörű képviselet és tanácsadás versenyfelügyeleti eljárás esetén

Kereskedelmi jog

Vevőszerződések — általános szerződési feltételek kidolgozása, mintaszerződések és egyedi szerződések készítése, felelősségkorlátozás
Szállítói szerződések — tanácsadás, szerződések átvilágítása, oktatás a versenyjogi szabályoknak való mindennapi megfelelés érdekében
Hatósági engedélyek — dokumentumok készítése és beszerzése, képviselet a hatóság előtt
Peres képviselet — hibás teljesítésből eredő igények érvényesítése, vevői igények kezelése, követeléskezelés

Elektronikus szerződéskötés

Elektronikus aláírás jogi feltételei — érvényesség és érvényesíthetőség kritériumai, az azonosítás kérdései
Pénzintézetek — az elektronikus szerződéskötés speciális szabályai
Webshopok — távollevők közti szerződések speciális szabályai
Fogyasztóvédelem — megfelelés a fokozott tájékoztatási követelményeknek az elektronikus szerződéskötés kapcsán

Adatvédelem

Adatvédelmi dokumentáció — szabályzatok, tájékoztatók és nyilatkozatok készítése, felülvizsgálata
Hatósági eljárás — NAIH adatvédelmi nyilvántartásba-vétel
BCR — kötelező szervezeti szabályozás készítése, engedélyeztetése, külföldi BCR magyarországi engedélyeztetése
Adatvédelmi átvilágítás — különösen GDPR-megfelelés felmérése, átstrukturálásra vagy felvásárlásra felkészülés esetén
Adatvédelmi oktatás — elsősorban az értékesítés, a marketing és az üzletfejlesztés területén dolgozók képzése az adatvédelmi szabályoknak való mindennapi megfelelés érdekében
GDPR felkészítés — átvilágítással, az adatvédelmi dokumentáció frissítésével és oktatással segítünk a 2018. májusáig minden cég számára kötelező átállásban, az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének megfelelően